.

Creative Media Education

Sertifikovani kursevi

KursDatum početkaCena
  • 24. Oktobar 2017
  • Trajanje: 12 nedelja
  • Utorak & Četvrtak, 18:00 - 21:00
 • 540 EUR
 • (180 EUR
 • mesečno)
   • Upis u toku
  • Trajanje: 6 nedelja
  • 2 x nedeljno
 • 420 EUR
 • (210 EUR
 • mesečno)
  • Oktobar 2017
  • Trajanje: 8 nedelja
  • Utorak & Četvrtak 18:00 - 21:00
 • 420 EUR
 • (210 EUR
 • mesečno)

Augmented Reality

   • Upis u toku
   Trajanje: 12 nedelja
  • Četvrtak & Subota, 18:00 - 21:00
 • 660 EUR
 • (220 EUR
 • mesečno)

Music Business

    • Upis u toku
   Trajanje: 12 nedelja
  • dva puta nedeljno, 18:00 - 21:00
 • 520 EUR
 • (260 EUR
 • mesečno)
UNITY 3D Basic
    • Upis u toku
   Trajanje: 8 nedelja
   • Ponedeljak & Sreda 18:00 - 21:00
 • 420 EUR
 • (210 EUR
 • mesečno)
Maya Fast Forward
      • Novembar 2017
     • Trajanje: 8 nedelja
     • Ponedeljak & Sreda, 18:00 - 21:00
 • 480 EUR
  (240 EUR
 • mesečno)
After Effects
     • 23. Oktobar 2017
    • Trajanje: 8 nedelja
    • Ponedeljak & Sreda, 18:00 - 21:00
 • 420 EUR
 • (210 EUR
 • mesečno)
Digitalna video produkcija
    • 25. Oktobar 2017
  • Trajanje: 6 nedelja
   • Sreda & Petak, 18:00 - 21:00
 • 360 EUR
 • (180 EUR
 • mesečno)
Fotografija
      • 9 Oktobar 2017
    • Trajanje: 6 nedelja
    • Ponedeljak & Četvrtak 18:00-21:00
 • 240 EUR
 • (120 EUR
 • mesečno)
Premier Pro CS6
   • Upis u toku
  • Trajanje: 8 nedelja
 • 420 EUR
 • (210 EUR
 • mesečno)
Grafički dizajn - osnovni
   • 24. Oktobar 2017
  • Trajanje: 9 nedelja
  • Utorak & Četvrtak 18:00 - 21:00
 • 420 EUR
 • (210 EUR
 • mesečno)
Web Design - osnovni
        • Oktobar 2017
    • Trajanje: 8 nedelja
    • Ponedeljak & Sreda18:00 - 21:00 
 • 420 EUR
 • (210 EUR
 • mesečno)
Web Design - napredni
     • Upis u toku
   • Trajanje: 8 nedelja
   • Ponedeljak & Sreda, 18:00 - 21:00
  • 420 EUR
  • (210 EUR
  • mesečno)
Web Development, profesionalni
    • 16. Oktobar 2017
    • Trajanje: 10 nedelja
    • Ponedeljak & Sreda 18:00 - 21:00
 • 480 EUR
 • (240 EUR
 • mesečno)
Zvuk u Video igrama
 • Upis u toku
 • Trajanje: 8 nedelja
 • Sreda 18:00 - 21:00
 • Subota 10:00 - 13:00
  • 420 EUR
  • (210 EUR
  • mesečno)


SAE Ekspres  - kratki vikend kursevi

KursTerminCena
Wordpress
      • Oktobar 2017
  • 2 dana (nedelja + nedelja)
  • 11:00 - 17:00
70 EUR 
Video montaža- osnovni nivo
      • Upis u toku
     • Trajanje: 1 dan
     • Subota
     • 12:00 - 18:00
     • 16 mesta

 •  
  • 55 EUR
Music Express
   • Upis u toku
   • Minimalna grupa: 9 polaznika
  • 12:00 - 18:00
  • 75 EUR

  * Cena kursa je podložna promenama i može biti promenjena bez prethodne najave.